ჩვენს შესახებ

ჩვენი ფილოსოფია

ჩვენს შესახებ

             სამედიცინო საქმიანობის იურიდიული საფუძველია საქართველოს შრომის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ გაცემული სანებართვო მოწმობა, რომლის საფუძველზეც ახორციელებს სტაციონარულ და ამბულატორიულ სამედიცინო საქმიანობას 4 ლიცენზიისა და 23 სანებართვო მოწმობის დანართის ფარგლებში .  

             ამ ეტაპზე, ღუდუშაურის კლინიკა გახლავთ  მულტიპროფილური სამედიცინო დაწესებულება მაღალი ხარისხის ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისებით, სათანადოდ გამართული გადაუდებელი მიმღებითა და განვითარებული ჰოსპიტალური სექტორით.
             ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი არ უშინდება გამოწვევებს და გამკვლავებია არა ერთ უიმედო, რთულ და არასტანდარტულ შემთხვევას, რომლის მკურნალობაზეც საზღვარგარეთელმა ქირურგებმა უარი განაცხადეს. ჩვენი მედ პერსონალი მზადაა ნებისმიერ დროს გაგიწიოთ ამბულატორიული, კლინიკური და დიაგნოსტიკური მომსახურება.კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე დანადგარებითა და გამოცდილი მედ პერსონალით, სწორედ ეს ითვლება ო.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის მთავარ მიღწევად და თქვენი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გარანტიად.

  

კლინიკის მოკლე ისტორია

 •  აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის განახლებული ეროვნული სამედიცინო ცენტრი 2003 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ დროის განმავლობაში მან შეძლო და მოიპოვა ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების სახელი, ატარებს დარგის ფლაგმანის სტატუსს და ურყევად ინარჩუნებს მომხმარებელში დამკვიდრებულ ნდობას. კლინიკა მომხმარებელს უპრეცენდენტო რაოდენობის, 100-ზე მეტი დასახელების სამედიცინო მომსახურებას სთავაზობს. გარდა ამისა კლინიკას ყველა რესურსი აქვს სტიქიური და საომარი კატაკლიზმების დროს რამოდენიმე საათში გადაკეთდეს სამხედრო რეჟიმის ჰოსპიტლად ეს კი სწორედ იმის დამსახურებაა, რომ ჩვენთან მუშაობს გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი.
 • კლინიკა ღირსეულად ატარებს ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების სახელს, რომელიც ემსახურება საქართველოს მოსახლეობა,ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უცხოელ სტუმრებს.გარდა ამისა კლინიკას ყველა რესურსი აქვს სტიქიური და საომარი კატაკლიზმების დროს რამოდენიმე საათში გადაკეთდეს სამხედრო რეჟიმის ჰოსპიტლად. ( ამის ნათელი დადასტურებაა 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედების დროს ესც-ს წვლილი დაზარალებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო მოსამსახურეების სამედიცინო მომსახურების ფარგლებში, როდესაც მიღებული 800 პაციენტიდან არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დამთავრებულა).
 • კლინიკას შენარჩუნებული აქვს თავისი პირვანდელი არქიტექტურული იერსახე.შენობას აქვს ვენტლიციის ,ცენტრალიზებული წყალმომარაგების და ,ელექტრომომარაგების,გათბობის და კონდენცირების და ცენტრალიზებული სისტემა,აგრეთვე ავტონომიური დენის წყარო.პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების საქმეში უწყვეტობის შენაჩუნების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით კლინიკას გააჩნია ელექტრო და წყალმომარაგების ალტერნატიული,სარეზერვო წყაროები .გარდა ამისა, კლინიკას გააჩნია საჰაერო ტრანსპორტის დასაფრენი ბილიკი.

 

 

ლიცენზიები

 • სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ლიცენზია - N 002196
 • პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობის ლიცენზია - N 002197
 •   საწარმოო ტრასფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია_ N002198
 • ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია _ N 000338

 

ნებართვები

  •  შპს აკად. ო ღუდუშაურის სახელობის ესც სტაციონარული სანებართვო  მოწმობა N000765
  • რადიოლოგიური საქმიანობა -კომპიუტ. ტომოგრ.კვლევა  N 003578
  • რადიოლოგიური საქმიანობა-რენტგენ.დიაგნოსტიკა N003577
  • ინფექციური დაავადებების მკურნალობა -N 003568
  • რეანიმაცია_ N 003565
  • ქირურგიული პროფილის საქმიანობა N003566
  • ოფთალმოლოგია _N003571 
  • ონკოლოგია- N 003570
  • ნეიროქირურგია  -N003572
  • ოტოლარინგოლოგია -N003569
  • სამეანო _გინეკ.პროფილის საქმიანობა-გინეკოლოგია -N 003573
  • სამეანო _ნეონატალური საქმიანობა N 005271
  • ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა N00572
  • ფქიატრია -N003576
  • გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება EMERJENSI _ N 003564
  • დიალიზი N003567
  • გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა -N000042
  • ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა_ N 000293
  • მზა წამლების ფორმების ,მათ შორის სპეც,კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების გაცემა N 000310
  • ლაბორატორიული საქმიანობა -კლინიკური დიაგნოსტიკა -N 004060
  • ლაბორატორიული საქმიანობა -ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა - N 004061
  • ლაბორატორიული საქმიანობა -იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა -N 004062

 

 

სამედიცინო საქმიანობა

   • კლინიკა მოსახლეობას 100 ზე მეტი დასახელების სამედიცინო სერვისს აწვდის, ცენტრი გაშლილია 320 საწოლზე და შეუძლია 1000-ზე მეტი ამბულატორიული პაციენტის მიღება. ქვემოთ მოყვანილია  კლინიკის მიერ უზრუნველყოფილი სერვისების არასრული ჩამონათვალი.
   • კლინიკის განყოფილებების არასრული ჩამონათვალია: სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება (ER),სამეანო გინეკოლოგიური დახმარება ,ქირურგიული ჩარევები(ზოგადი ქირურგია,ჩირქოვანი ქირურგია,სისხლძარღვთა ქირურგია),თერაპიული სამსახური, ნევროლოგია_ნეიროქირურგია, ტრავმატოლოგია_ორთოპედია,ოტორინილარინგოლოგია,ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა,დიალიზი,რადიოლოგიური კვლევები,ლაბორატორიული საქმიანოა,კლინიკური ,ბიოქიმიური ,იმუნოლოგიური ,სეროლოგიური დაიგნოსტიკა,საწარმოო და კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიური სერვისი ,პათოლოგ_ანატომიური საქმიანობა და სხვა.
   • კლინიკაში დასაქმებულია 1000-ზე მეტი ექიმი,ექთანი და სხვა დამხმარე პერსონალი, მათ შორის მედიცინის დოქტორები, პროფესორები, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატები, რომლებიც ცნობილი არიან არა მხოლოდ საქართველოში.
   • კლინიკა სამედიცინო საქმიანობის პროცესში ხელმძღვანელობს როგორც ეროვნული ისე საერთაშორისო გაიდლაინებითა და პროტოკოლებით,კლინიკის ექიმები სისტემატურად გადიან პროფესიულ მომზადებას ,ექიმებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი ინფორმაციები,სხვადასხვა დაავადებებია და მდგომარეობის მართვის შესახებ.

 

 

 

 

ხარისხის სამსახური

 სამედიცინო ხარისხის კონტროლის სამსახურის უპირველეს მიზანს წარმოადგენს ცენტრის პაციენტების უზრუნველყოფა უსაფრთხო და მაღალხარისხიანი გამოკვლევებით და მკურნალობით.

 ამ მიმართულებით შექმნილია და მუდმივად იხვეწება სამუშაო პრინციპები, სამოქმედო დებულებები და პრაქტიკული ჩვევები. პროცესი განხილულია, როგორც  პაციენტების, ასევე პერსონალის კმაყოფილების მიღწევის საშულება  და დაფუძნებულია მომსახურე პერსონალის პროფესიონალიზმზე, სერვისების მუდმივ გაუმჯობესებაზე.

 გამოყენებულია კლინიკურად სანდო და თანამედროვე მონაცემები (მაგალითად, გამოყენებულია კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინები, ინფორმაცია რელევანტური წყაროებიდან და კლინიკური სტანდარტები);

 

 ხარისხის შესწავლის პროცესი წარმოაჩენს მთელი ორგანიზაციის სწრაფვას, არათუ მუდმივად აკმაყოფილებდეს ჯანმრთელობის ხარისხიანი სერვისებისა და პაციენტის უსაფრთხოების სტანდარტებს, არამედ აჭარბებდეს ამ მოთხოვნებს. სასურველია, რომ პაციენტებმა და მათი ოჯახის წევრებმა მონაწილეობა მიიღონ მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევებში.

 ცენტრში მუდმივად ხდება პაციენტის კმაყოფილების შესწავლა, რომლის  საბოლოო მიზანია გამოვლენილ იქნას ზოგადი და კონკრეტული პრობლემები, განისაზღვროს პრიორიტეტები, განისაზღვროს მისი აღმოფხვრის გზები, ნებისმიერი არასასურველი ინციდენტის აღმოფხვრა და მომავალში თავიდან აცილება; საუკეთესო შედეგების მიღწევის საშუალებად დასახულია რესურსების შესატყვისი გადანაწილება.


©2019: ყველა საავტორო უფლება დაცულია