რადიოლოგია
25.06.2020
რადიოლოგია

ღუდუშაურის კლინიკის რადიოლოგიური სამსახური აღჭურვილი თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური აპარატურით

 

მსოფლიოში და დღეს უკვე საქართველოში ბოლო სიტყვა სიმენსის ტექნოლოგიურ მიღწევებში!
მაგნიტო-როზონანსული ტომოგრაფია Magnetom Sola - 2021 წლის მოდელი გამორჩეულია:

 • ბიომატრიქსული ტექნოლოგიით;
 • გამარტივებული პოზიციონირებით;
 • კვლევის და პაციენტის ფიზიოლოგიური მონაცემების სინქრონიზაციით;
 • კვლევის დროის შემცირებით;
 • სრულად ციფრული არა პარარლელური ტენქნოლოგიებით;
 • გენტრის მაქსიმალური დიამეტრით;

 

 

რენტგენის ბოლო თაობის, უახლესი აპარატი ღუდუშაურის კლინიკაში!

 • ბავშვებზე, ორსულებზე და შშმ პირებზე მორგებული კომფორტული და უსაფრთხო პროგრამა
 • Slot პროგრამის საშუალებით მთელი ხერხემლის სვეტის და კიდურების ერთ მთლიან გამოსახულებაში აღქმის შესაძლებლობა.
 • აპარატი იძლევა საშუალებას კუჭ-ნაჭლავის ტრაქტის კვლევის მთლიანი პროცესი უწყვეტ ვიდეო რეჟიმში დაფიქსირდეს და მოხდეს მისი რეკონსტრუქცია.
 • ტომოგრაფიული კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა
 • მონაცემების შენახვის შესაძლებლობა როგორც ფირზე ისე ვიდეოს სახით
 • მაქსიმალურად სწრაფი და ზუსტი!

 

 

 

ექსტრაორალური პანორამული კვლევა 2D რეჟიმში

 • კვლევის პროცესის კომფორტულობა
 • გამოსახულების მაღალი ხარისხი
 • ცეფალოგრაფიის პროგრამა

 

 

 

© 2019 - 2024. ყველა საავტორო უფლება დაცულია.