ყბა-სახის ქირურგია
25.06.2020
ყბა-სახის ქირურგია

დეპარტამენტში ხორციელდება:

 • ყბა-სახის ქირურგიული პათოლოგიით დაავადებულ პაციენტთა კომპლექსური სტაციონარული და ამბულატორიული გამოკვლევები;
 • გეგმიური ყბა-სახის ქირურგიული ოპერაციები სტაციონარულ რეჟიმში;
 • ურგენტული ყბა-სახის ქირურგიული ოპერაციები სტაციონარულ რეჟიმში;
 • გეგმიური და ურგენტული ყბა-სახის ქირურგიული ოპერაციები ამბულატორიულ რეჟიმში.

დეპარტამენტში მიმდინარეობს შემდეგი დაავადებების მკურნალობა:

 • ყბა-სახის ქირურგიული პათოლოგია
 • ყბა-სახის მიდამოს ანთებითი დაავადებები (ოდონტოგენური, არაოდონტოგენური, სპეციფიური ეტიოლოგიის, სახის ძვლების ოსტეომიელიტები, აბსცესები, ფლეგმონები, ჰაიმორიტები, ლიმფადენიტები,
 • ფურუნკული, კარბუნკული, სახის ვენების ფლებიტი).
 • ყბა-სახის მიდამოს რბილი და მაგარი ქსოვილების ტრავმული დაზიანებები.
 • ყბა-სახის მიდამოს რბილი და მაგარი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები და სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნები.
 • ყბა-სახის მიდამოს შეძენილი და თანდაყოლილი კისტები და ხვრელარხები.
 • საფეთქელ - ქვედა ყბის სახსრის დაავადებები (ართრიტი, ართროზი, მტკივნეული დისფუნქციის სინდრომი, ამოვარდნილობა, ტრიზმი, კონტრაქტურა, ანკილოზი).
 • სანერწყვე ჯირკვლების დაავადებები (ანთებები, კენჭოვანი დაავადებები, დისტროფიული ხასიათის დაავადებები, ტრავმის შემდგომი და თანდაყოლილი ფისტულები, კეთილთვისებიანი სიმსივნეები).
 • ყბა-სახის მიდამოს ნერვების დაავადებები და დაზიანებები (სამწვრა ნერვის ნევრალგია, ნევრიტი, სახის ნერვის ნევრიტი).
 • ყბა-სახის მიდამოს რბილი და მაგარი ქსოვილების აღდგენითი ქირურგია (შეძენილი და თანდაყოლილი დეფექტები და დეფორმაციები).

პირი ღრუს ქირურგიული პათოლოგია:

 • პერიოდონტიტი.
 • კბილის ამოჭრის პათოლოგია (გაძნელებული ამოჭრა, დისტოპია, რეტენცია, ნახევრად რეტენცია).
 • ყბების ოდონტოგენური და არაოდონტოგენური კისტები.
 • პირის ღრუს რბილი და მაგარი ქსოვილების ტრავმული დაზიანებები.
 • პაროდონტის დაავადებების მძიმე და შორსწასული ფორმები.
 • პირის ღრუს ქირურგიული მომზადება პროტეზირებისათვის.
 • პირის ღრუს კეთილთვისებიანი სიმსივნეები და სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნები.
 • მცირე სანერწყვე ჯირკვლების კისტები და კეთილთვისებიანი სიმსივნეები.

დეპარტამენტში ტარდება ყველა სირთულის ოპერაციები ყბა-სახის არეში, კერძოდ:

 • ყბა-სახის მიდამოს ჩირქოვან-ანთებითი პროცესების გახსნა, დრენირება და მკურნლობა, ჰაიმოროტომია;
 • სახის რბილი ქსოვილების ჭრილობების დამუშავება, განვითარებული ქსოვილოვანი დეფიციტების პლასტიკის ჩათვლით.სახის ძვლების მონატეხი ფრაგმენტების რეპოზიცია და ფიქსაცია ორთოპედიული და ქირურგიული მეთოდებით.
 • კეთილთვისებიანი სიმსივნეების ამოკვეთა.ცისტექტომია, ცისტოტომია, ხვრელარხების ამოკვეთა;
 • საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის პათოლოგიების მკურნალობა მედიკამენტოზურად და სახსარშიდა ინექციებით, კუნთებიდან ნაწიბურების ამოკვეთა , ართრიპლასტიკა;
 • სანრწყვე ჯირკვლების ექსტირპაცია, სუბტოტალური რეზექცია;
 • სანერწყვე ჯირკვლების სადინრებიდან კენჭების ამოღება, ფისტულების პლასტიკა;
 • სამწვერა ნერვის ნევრალგიის კონსერვატიული მკურნალობა;
 • სახის რბილი ქსოვილების აღდგენა ადგილობრივი ქსოვილებით ფეხიანი ნაფლეთით, ძვალპლასტიკური ოპერაციები.

დეპარტამენტში ტარდება& ყველა სირთულის ოპერაციები პირის ღრუში, კერძოდ:

 • ფესვის მწვერვალების რეზექცია, ოსტეომიელიტების ქირურგიული მკურნალობა, რეტენციული კბილების ექსტრაქია;
 • ცისტექტომია, ცისტოტომია, ფისტულების ამოკვეთა;
 • გინგივოტომია, გინგივექტომია, პარადონტოპლასტიკა;
 • ვესტიბულოპლასტიკა, ეგზოსტოზების მოცილება, ფრენულექტომია, პლასტიკური ოპერაციები ლაგამზე, კბილების ექსტრაქცია;
 • სიმსივნეების და სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნების ამოკვეთა.
© 2019 - 2023. ყველა საავტორო უფლება დაცულია.