ნეირო ქირურგიისა და ნევროლოგიის განყოფილება
24.06.2020
ნეირო ქირურგიისა და ნევროლოგიის განყოფილება

მაღალკვალიფიციური გუნდის საშუალებით განყოფილება უზრუნველყოფს პაციანტების მიღებას, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას, როგორც ამბულატორულ, ისე სტაციონარულ რეჟიმში, 24 საათის განმავლობაში.

ნეიროქირურგიის და ნერვოლოგიის განყოფილება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მუშაობს ნეიროქირურგიის შემდეგი მიმართულებით.

1. ცენტრალური ნერვული სისტემის სისხლძარღვოვანი პათოლოგიების მკურნალობა

2. ნეიროონკოლოგია (თავის ტვინის, ზურგის ტვინის და ხერხემლის სვეტის სიმსივნეების მიკრონეირო ქირურგიული მკურნალობა)

3. ნეიროვერტებროლოგია (ხერხემლის სვეტის დეგენერაციული დაავადებების ქირურგიული, მიკრო ქირურგიული და კონსერვატიული მკურნალობა)

4. ცენტრალური ნერვული სისტემის დიზონტოგენური (თანდაყოლილი) პათოლოგიების ქირურგია(ჩიარის მალფორმაცია, დიასტომატომიელია და სხვა განვითარების ანომალიები)

5. ნეიროტრავმატოლოგია (ქალა-ტვინის და ხერხემალ-ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებების მკურნალობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით)

6. ჰიდროცეფალია (მაშუნტირეელი ოპერაციები)

7. ნეიროენდოკრინოლოგია(მიკროქირურგიული ტრანსკრანიალური, ტრანსნაზალური მიკროქირურგიული ჩარევები)

ქალა - ტვინის ტრავმა

 • ფართე დეკომპრესიული ტრეპანაცია,
 • ინტრაკრანიული ჰემატომების ევაკუაცია
 • შემავალი  ქტტ-ის ოპერაციული  მკურნალობა
 • ქალა-სარქველის პოსტტრავმული ძვლის დეფექტის პლასტიკა
 • პოსტტრავმული ლიქვორეის გამო მაგარი გარსის და ძვლოვანი დეფექტის პლასტიკა

ზურგის ტვინის ტრავმა

 • ხერხემლის – ლამინექტომია, წინა და უკანა სპონდილოდეზი
 • ხერხემლის ჩონჩხოვანი დაჭიმვა.

სქოლიოზის ოპერაციული მკურნალობა პერიფერიული

 • ნეირორაფია, ნევროლიზი, ნერვების პლასტიკა
 • ნერვების დაზიანება

ინსულტ - ჰემატომა

 • ჰემატომის ევაკუაცია და ღრუს დრენირება.
 • ჰიდროცეფალია- მაშუნტირებელი ოპერაციები

ვერტებრო - დისკოგე

 • ფორამინოტომია
 • ჰემილამინექტომია
 • მიკროდისკექტომია

თავის და ზურგის - სიმსივნის ამოკვეთა

 • ტვინის სიმსივნეები
 • თავის და ზურგის - პარაზიტული კისტის (ექინოკოკი, ცისტიცერკი) მოცილება
 • ტვინის პარაზიტული აბსცესის ევაკუაცია და ღრუს დრენირება.
 • ანთებითი დაავა-დებების მკურნალობა.
© 2019 - 2024. ყველა საავტორო უფლება დაცულია.