თორაკო აბდომინალური ქირურგია

თორაკო აბდომინალური ქირურგია
2019-03-09

ღუდუშაურის ეროვნული ცენტრის სპეციალიზირებული თორაკალური სამსახური უზრუნველყოფს თორაკალური პაციენტების გადაუდებელ და გეგმიურ  ვალიფიციურ  მომსახურებას 24 საათიანი რეჟიმით შემდეგ ნოზოლოგიებზე.

• გულმკერდის დახურული ტრავმები;

• გულმკერდის ყველა ტიპის შემავალი ჭრილობები;

• ყველა ტიპის პნევმო, ჰემო და ჰიდროთორაქსები; 

• შუასაყარის დაზიანებები;

• საყლაპავის დაზიანებები;

• ნეკნების მრავლობითი მოტხილობები

• სპონტანური პნევმოთორაქსი; თორაკოსკოპიული მკურნალობა

• ფილტვის კისტები; ასპერგილიომა

• ფილტვის ექინოკოკი; 

• ბულოზური ემფიზემა(ქირურგიული მკურნალობა) მათ შორის თორაკოსკოპიული

• ფილტვის და შუასაყარის სიმსივნეები (ქირურგიული მკურნალობა)

• ფილტვების, შუასაყარის და პლევრის დაავადებების მინიინვაზიური (თორაკოსკოპიული დიაგნოსტიკა)

• სიმსივნური მორეციდივე ექსტენსიური პლევრიტების თორაკოსკოპიული პლევროდეზი

• ფილტვის ქრონიკული ჩირქოვანი დაავადებების (აბსცესების) ქირურგიული მკურნალობა

• თორაკოსკოპიული  ფილტვის რეზექცია

• ემპიემები (შეთანხმებით); შედედებითი ჰემითორაქსი

• თოროსკოპული, (vatas) რეზაქცია

• მედიასტინოსკოპია

©2019: ყველა საავტორო უფლება დაცულია